Thuy tu 1

Tháng 9, Chi nhánh tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng tạo điểm nhấn phục vụ kinh doanh như  tô trát mặt tiền,  xây tường bao, tường ngăn lô, đổ bê tông sàn mái các căn giai đoạn 1..

Cảnh quan: Đắp đất màu trồng cỏ; Lắp đặt điện chiếu sáng; Hoàn thiện công tác thi công lát đá Garanite, láng Granito; Trồng cây bụi dọc các tuyến dường dạo.

Thi công cầu: Tập kết máy móc thiết bị, sửa chữa lắp cẩu, giàn giáo phục vụ thi công cọc khoan nhồi