Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

Tóm tắt câu chuyện của những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Dù cho những cuộc đời ấy có lúc xuất hiện mảng màu không mấy tươi sáng, nhưng họ có sự ủng hộ và giúp đỡ từ gia đình, bạn hữu. Không giáo điều, không răn dạy, tác giả Cynthia Kersey đưa ra những câu chuyện để người đọc tự vấn và suy ngẫm, tự rút ra cho mình kinh nghiệm và khuyến khích mọi người có ý chí mạnh mẽ để chiến đấu với nghịch cảnh.