Chuỗi hoạt động của Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh

Quỹ Xã hội từ thiện Hành Trình Xanh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bác sĩ và người dân Tp.HCM trong nhiều chương trình thiện nguyện, chung sức chống Covid 19.