gami logo26nam 170140

Sound
Gif 2

Vẻ đẹp Gami

Tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp Gami, hội tụ đủ sức mạnh 4T của người Gami

voting 1

Vòng 1 – Hội tụ

Bình chọn ảnh Online

Bình chọn vòng 1
positive vote 3

Vòng 2 – Tỏa sáng

Phỏng vấn và bình chọn Online

Bình chọn vòng 2
Gami- Thân thể

Giải bóng đá Gami Cup 2019

Đoàn kết – Fair Play

Gami- Trí tuệ

Sáng kiến Kaizen

Thông qua thực tiễn trong công việc, người tham dự sẽ gửi những sáng kiến của mình nhằm nâng cao hiệu quả công việc, loại bỏ sự dư thừa, lãng phí, cải tiến quy trình … bất kể những sáng kiến/ ý kiến có thể giúp thay đổi tổ chức để tốt hơn.

Gửi bài viết
Gami- Tình cảm

Niềm tin Gami

Mỗi nhân viên, nhóm nhân viên sẽ viết tản văn, sáng tác thơ, ca khúc, vẽ tranh hoặc sáng tác điệu múa … thể hiện niềm tin về một Gami trong tương lai (3 năm tới, 10 năm tới hay 26 năm tới…)

Gửi tác phẩm
Gami – Tinh thần

Gửi lời thề tận tâm

Các cá nhân đang làm việc tại đơn vị sẽ tự tay ghi Lời thề tận tâm của mình với tổ chức.

Gửi bài viết