gami logo26nam 170140

Gami- Tình cảm

Gửi lời thề tận tâm

Các cá nhân đang làm việc tại đơn vị sẽ tự tay ghi Lời thề tận tâm của mình với tổ chức.

Gami Group - Sổ lời thề tận tâm