bg sub
lichsuphattrien 14jun19

1993: Kinh doanh thương mại

2001: Kinh doanh bất động sản

2006: Kinh doanh dịch vụ tài chính, chứng khoán

2008: Tái cấu trúc hoạt động

2017: Triển khai Gami Theme Park

2018: Sáp nhập Minexport vào Gami Group

2025: Trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và vươn ra chiếm lĩnh thị trường toàn cầu