CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Archetype Group

 http://www.archetype-group.com/

Công ty CP đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ

Công ty chứng khoán MB (MBS)

Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu CONTREXIM

Công ty Cp Tư vấn XD công nghiệp và Đầu tư VN- VCC

Công ty VINACONEC 6

Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chi Minh

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO)

Keppel Land Investment (Ha noi)

Capitaland

Công ty CP tư vấn và đầu tư CONINCO
Công Ty CP ATH tư vấn đầu tư xây dựng
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNP) (Khối Bất động sản)
Công Ty CP Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng Đô thị Hoàng An (HAPICO) (Khối Bất động sản)
Công ty TNHH NKB Archi Viet nam (Pháp) (Khối Bất động sản)
Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt nam (CDC) (Khối Bất động sản)
Công ty 492 Trường Sơn (Khối bất động sản )