Gami- Thân thể

Giải bóng đá Gami Cup 2019

Đối tượng dự thi: Gami Group và Các công ty đối tác.
Từ 27/9 đến 19/10/2019

Lịch thi đấu giải bóng đá Gami Cup 2019

Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung

Hình ảnh giải đấu Khu vực Miền Bắc

Lễ khai mạc

Hình ảnh đội bóng

Hình ảnh thi đấu

Hình ảnh cổ động viên

Hình ảnh giải đấu Khu vực Miền Trung

Lễ khai mạc

Hình ảnh đội bóng

Hình ảnh thi đấu

Hình ảnh cổ động viên