Lễ An Vị Tượng Phật tại khu Tâm Linh Thiên Ý Tự

Ngày 30/05/2020, Lễ An Vị Tượng Phật diễn ra trong bầu không khí trang nghiệm và long trọng. Với sự minh chứng của Thượng toạ Đại Đức và tâm huyết của thầy Thích Đạo Viễn, buổi lễ đã thành công viên mãn.

806f8581d4c0299e70d1

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông

Chùa là nơi tôn nghiêm để gìn giữ tâm hồn trong sáng cho mọi người và thể hiện đạo đức của dân tộc ta. Từ nền tảng tốt đẹp như thế, mái chùa đã gắn với nét đẹp văn hóa của người dân Việt và là nơi thanh tịnh theo lời Phật dạy:

Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông.

Trong ba việc ấy thập phương nên làm

630154f706b6fbe8a2a7

Với tinh thần hướng Thiện, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, Tập đoàn Gami đã thực hiện được những việc làm ý nghĩa cho muôn đời, là xây dựng những ngôi chùa linh thiêng .

5f18af5ffa1e07405e0f

Trải qua thời gian 3 năm tâm huyết của Chủ tịch điều hành và sự nỗ lực cùng sự đồng lòng chung tay phát tâm công đức của CBNV Tập đoàn, đến nay khu Tâm Linh Thiên Ý Tự -Thuỷ Tú Đà Nẵng đã hoàn thiện.

e603090b93a869f630b9