Khởi động khóa “Quản lý đầu tư bất động sản văn hóa”

Khởi động các chương trình đào tạo năm 2019 của Gami Group tại Viện Đào tạo Gami.

Khóa đào tạo “Quản lý Đầu tư Bất động sản Văn hóa” với sự tham dự của hơn 60 CBNV thuộc Khối Gami Land và Gami Theme Park do trực tiếp Chủ tịch điều hành đứng lớp.

Khóa học đã cung cấp cho các học viên những hiểu biết về Bất động sản Văn hóa, định hướng phát triển BĐS VH của Gami và phương thức tiên tiến quản lý triển khai dự án bất động sản văn hóa.

Các học viên không chỉ hiểu biết mà còn áp dụng vào thực tiễn xây dựng kế hoạch quản lý triển khai các dự án bất động sản văn hóa hiện có của Gami trong năm 2019, đảm bảo triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả tài chính.