Hội nghị S123 GAMI GROUP năm 2014

Hội nghị S123 năm 2014

Ngày 04/01/2014, Hội đồng Điều hành Gami Group đã tổ chức Hội nghị S123-2014. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động 2013 của toàn tập đoàn và đưa ra chiến lược, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 cho các Khối.

Nhìn chung năm 2013, vẫn là một năm khó khăn trong các lĩnh vực kinh doanh của Gami: Kinh doanh Ô tô chỉ khởi sắc vào cuối năm với tốc độ tăng trưởng 19% so với 2012; Bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng dù gói hỗ trợ 30.000 tỷ đã được Chính phủ đưa ra; Kinh doanh thực phẩm đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Mặc dù đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế, của thị trường, với sự đoàn kết, đồng lòng và những nỗ lực của CBNV Gami trong việc tăng doanh thu, kiểm soát chặt chẽ chi phí để có thể duy trì và phát triển, chúng ta đã đạt được một số thành quả nhất định.

Gami Thương mại: số lượng xe bán tăng 20,2%; doanh thu thuần tăng 44%; EBITDA tăng 131% so với 2012.

TGĐ GTM trình bày chiến lược kinh doanh GTM năm 2014

Gami Thực phẩm: mở thêm được 2 cửa hàng Pizza và 01 cửa hàng kem; Doanh thu tăng 86%; số lượng CBNV tăng 17% so với 2012.

GĐ Vận hành GF trình bày chiến lược kinh doanh GF năm 2014

Gami Bất động sản: Số sản phẩm bán mới tăng 16% so với 2012; hệ thống ổn định.

TGĐ Khối GML trình bày chiến lược kinh doanh khối GML năm 2014

Nhận định, kinh tế năm 2014 cũng sẽ còn tiếp tục khó khăn, lĩnh vực kinh doanh của Gami cũng chưa thể khởi sắc, Ban Điều hành đã đưa ra mô hình hoạt động 2104 của Gami nhằm tăng cường tính hiệu lực của các chỉ đạo và hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động của các đơn vị. Trên cơ sở rà soát đánh giá thực tế hoạt động và khả năng phát triển trong tương lai, Ban Điều hành đã ra các nhiệm vụ trọng tâm 2014 và giao các chỉ tiêu KPI đến từng đơn vị, dự án.

CT điều hành GAMI Group trình bày bài phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, CT Điều hành Gami yêu cầu mỗi CBNV hãy phá bỏ lề thói làm việc cũ, cố gắng tự thân, với những hành trang đã tích lũy qua 20 năm hoạt động, phát huy năng lực của mỗi cá nhân đạt được hiệu quả cao nhất, góp phần vượt qua những thách thức, khó khăn hiện tại để tiếp tục góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của đơn vị, đưa Gami tiếp tục vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu của mình.