Hành trình từ thiện mang Tết đến muôn nhà

Trong muôn vàn bận rộn của những ngày cuối năm giáp Tết, Hành trình xanh cùng những người anh em Gami đã trao đi những trái tim thiện nguyện đong đầy tình yêu thương, trao đi giá trị Tết là Sẻ chia – Gami mang Tết đến muôn nhà.