GMS – Nguyên lý quản trị Gami – con đường đến thành công bền vững

“Người nào nắm rõ các nguyên lý thì có thể tìm ra con đường đi đến thành công bền vững. Còn kẻ chỉ biết thử nghiệm các phương pháp nhất thời mà bỏ qua các nguyên lý cốt lõi thì thành công, nếu có, cũng chỉ là nhất thời!”

Đó cũng chính là lý do vì sao Ban lãnh đạo tập đoàn phải nghiên cứu để xây dựng cho Gami một Hệ thống quản trị riêng – Hệ thống Quản trị GAMI (GMS), làm nền tảng để Gami phát triển lâu dài, vững mạnh.

Vai trò của GMS đối với sự phát triển của Gami đã được thực tế chứng minh trong thời gian qua. Nhưng GMS không phải là việc một cá nhân, hay một nhóm người có thể giải quyết. GMS cần sự thông hiểu, sự thống nhất đồng lòng và tham gia tích cực của tuyệt đại đa số thành viên Gami. Đáp ứng nhu cầu thông hiểu trên, trong tuần qua, Gami đã tổ chức khóa đào tạo tổng quan về GMS cho hơn 50 cán bộ lãnh đạo cao cấp của GAMI. Khóa đào tạo này do trực tiếp Chủ tịch Hội đồng Điều hành Gami giảng dạy. Những kiến thức phong phú cùng với cách truyền tải lôi cuốn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các học viên hiểu rõ hơn về Hệ thống quản trị này.

Được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu làm cách nào để mỗi thành viên trong tổ chức Gami có thể đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc đời, trong công việc, GMS chính là khoa học về hành vi con người, được rút tỉa sáng tạo, tổng hợp từ nhiều chuyên ngành khoa học khác nhau, từ các bài học thành công hay thất bại của nhân loại trong quá trình tìm kiếm sự hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ xã hội. Từ thực tiễn 15 năm lao động hăng say và sáng tạo của mọi thành viên Gami, đặc biệt những tư tưởng chủ đạo của đội ngũ lãnh đạo nòng cốt…

GMS là một quả tên lửa đẩy, đóng vai trò như một phương tiện đặc biệt quan trọng giúp đưa con tàu Gami tiến nhanh về phía trước, vượt qua các thử thách, chinh phục những đỉnh cao mới trong việc thực hiện các sứ mệnh và mục tiêu cao cả của mình.

GMS được triển khai thông qua 6 phân hệ nguyên lý:

1. Đích nhắm tối thượng: tiến đến phồn vinh, hạnh phúc cho mỗi thành viên, thịnh vượng, trường tồn cho tổ chức;

2. Tư duy đặc thù: nghịch lý và hệ thống;

3. Cấu trúc hệ thống: cấu trúc tổ chức, cấu trúc vận hành và cấu trúc hài hòa;

4. Nguồn nhiên liệu: triết học, kinh tế, khoa học, văn hóa;

5. Động cơ tăng trưởng: 
Tổ chức học tập

Tái lập đổi mới

Tập trung con người

Hệ thống kết nối

Toàn cầu hóa

6. Lực đẩy gia tốc:
Tầm nhìn sống động

Thực thi sáng tạo

Văn hóa nổi trội

Tài Đức ươm trồng

Tăng trưởng tri thức

Khen thưởng & ghi nhận

GMS phát huy hết sức mạnh và giá trị khi và chỉ khi được áp dụng một cách hệ thống và nhất quán theo thời gian. Mặt khác GMS là một hệ thống mở nên trong thực tiễn vận dụng vào công việc và cuộc sống luôn có sự điều chỉnh, hoàn thiện dựa trên cơ sở đóng góp của mỗi thành viên. Sau khóa đào tạo các lãnh đạo cao cấp của Gami sẽ tiếp tục truyền bá những tư tưởng, tri thức của GMS đến toàn thể CBNV. Hy vọng, với những kiến thức tổng quan về GMS sẽ là nền tảng để chúng ta áp dụng có hiệu quả trên toàn hệ thống, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản trị Gami, xây dựng những công cụ quản trị mới, góp phần thúc đẩy Gami ngày một thịnh vượng, phát triển