Đào tạo cho cán bộ kinh doanh sản phẩm mới

Tháng 6 vừa qua, Công ty An Dân và Công ty An Hưng đã tổ chức các buổi đào tạo cho cán bộ kinh doanh về các sản phẩm Outlander mới, Mirage và đào tạo nâng cao về kỹ năng bán hàng.

Theo đó, anh Lê Hồng Quân – Trưởng phòng kinh doanh Công ty An Dân đã chia sẻ các nội dung liên quan đến sản phẩm Outlander. Còn anh Nguyễn Anh Tuấn – Phó phòng dịch vụ Công ty An Dân đã đào tạo cho toàn bộ nhân viên phòng Dịch vụ về sản phầm Mirage.

Outlander Sport

Cũng trong tháng 6, Anh Nguyễn Tuấn Anh – Phó tổng TPKD & Marketing An Hưng đã tổ chức đào tạo nâng cao về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và so sánh các dòng sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường cho toàn thể đội ngũ Tư vấn bán hàng Phòng Kinh doanh.

t62016 dao tao an hung 1024x768 1