Chương trình CASTING Lần 2 tại Sài Gòn – Hà Nội

Ngày 27 và 29/09, chương trình tuyển chọn diễn viên lần 2 phục vụ các show diễn tại dự án “Ấn tượng Hội An” đã được tổ chức tại Sài Gòn và Hà Nội với sự tham gia của Tổng giám đốc khối Theme Park, bộ phận quản lý biểu diễn, bộ phận tuyển dụng và nhóm đạo diễn đến từ công ty hữu hạn sản nghiệp văn hóa Thịnh Điển Sơn Thủy.

Chương trình casting lần 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp với tổng số lượng diễn viên được chọn tại 3 địa điểm Đà Nẵng – Sài Gòn – Hà Nội là: 106 diễn viên nữ và 65 diễn viên nam.