Moving on, Gamians!

Cuộc chiến chống dịch như cuộc chiến với quân thù. Kẻ thù không chỉ là bệnh tật mà còn là tâm lý trì trệ bi quan, trạng thái “đóng băng” công việc, là sự thờ ơ với sức khỏe của tổ chức.

Xuất phát từ ý tưởng của nhóm dự án khối Gami Automobile – mỗi chúng ta đang làm việc thâu đêm suốt sáng cũng như những người lính xông pha nơi chiến trường. Giữ vững ổn định, đội ngũ thẳng hàng, nỗ lực và chăm chỉ gấp đôi – như những người lính kiên cường giữ vững trận địa. Đóng góp cho tổ chức vượt qua thách thức, giữ cho mỗi mái nhà yên ấm cũng chính là thể hiện tình yêu với tổ quốc.