Hội nghị S123 năm 2015

Sáng ngày 24/01/2015, Ban điều hành Gami Group đã tổ chức Hội nghị chiến lược S123 năm 2014 tại tầng 7, 11 Phạm Hùng, Hà Nội. Hội nghị đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và đề ra những chỉ tiêu, cam kết trong năm 2015.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Điều hành Gami Group, Ban Tổng giám đốc Gami Group, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối/ Đơn vị cùng quản lý các đơn vị trực thuộc Gami.

Mở đầu Hội nghị Tổng Giám đốc Gami Thương Mại đã có bài phát biểu tổng kết các hoạt động Kinh doanh của Gami thương mại trong năm 2014 và chiến lược phát triển Kinh doanh trong năm 2015. Trong bài phát biểu, Bà khẳng định năm 2014 tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi, Gami Thương mại đã có sự tăng trưởng và vẫn giữ vững được thị phần. Sau bài phát biểu, các Tổng giám đốc, giám đốc thuộc Gami thương mại cũng khẳng định và cam kết mục tiêu doanh số và chiến lược phát triển trong năm 2015 trước toàn thể Hội nghị.

Tiếp nối Tổng Giám đốc Công ty tài chính và phát triển doanh nghiệp FBS cũng đã có bài phát biểu Hoạt động sản xuất kinh doanh của FBS 2014 và chiến lược trong năm 2015. Ông nhận định trong năm 2014 FBS cũng đã giải quyết được nhiều tồn đọng trong những dự án và bắt đầu có dấu hiệu chuyển mình cùng với nhiều quyết sách mới. Ông cũng kỳ vọng, trong năm 2015, FBS  sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa để cải thiện tình hình kinh doanh.

Để tổng kết, cam kết việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Khối/ Đơn vị  Tổng giám đốc Gami Group phát biểu về “ Chiến lược kinh doanh ‘ của Gami Group trong năm 2015. Bà khẳng định năm 2015 cần phải siết chặt đội ngũ, hiệu chỉnh lại các chính sách để đạt được mọi mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị còn có bài Tham Luận về “Thay đổi về chính sách năm 2015” của Phó Tổng giám đốc Gami Group và tham luận về Tài chính.

Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Điều hành của Gami Group nhấn mạnh năm 2015 cần phải xây dựng văn hóa kỷ luật từ lãnh đạo cho đến tập thể nhân viên. Nghiêm khắc loại bỏ thói quen xâu làm trì trệ bộ máy công ty. Hãy quên đi những khó khăn ủ rũ của năm cũ, siết chặt đội ngũ, xây dựng văn hóa kỉ luật nâng cao tinh thần tự giác để tạo bước đột phá trong hoạt động kinh doanh trong năm 2015.

Kết thúc Hội nghị, Hội đồng điều hành cùng Ban Lãnh đạo đã khẳng định một lần nữa quyết tâm xây dựng một Gami theo tinh thần: Con người kỷ luật – Tư duy kỷ luật -Hành động kỷ luật  trong năm 2015.