Đại lý KIA chú trọng công tác đào tạo

Nhằm hướng tới một Đại lý chuyên nghiệp, trong thời gian qua, đại lý KIA liên tục triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên.

anh 2 12 0

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nhân viên sẽ hiểu được bản chất công việc, thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ, làm việc có trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp và tăng hiệu suất lao động.

Nhận thức tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, trong thời gian qua, đại lý Kia liên tục triển khai các chương tình đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ nhân viên cũng như kỹ thuật viên xưởng. Trong các ngày 19, 21,24/9, đại lý Kia đã cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ nhằm gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng gồm nghiệp vụ phụ tùng, tư vấn và xử lý khiếu nại khách hàng, kỹ năng phun sơn. Ngày 15/10, Bộ phận Dịch vụ Thaco Trưởng Hải đã sang đào tạo, hướng dẫn xưởng dịch vụ về nghiệp vụ bảo hành, bảo dưỡng. Tiếp đến, ngày 22 & 23/10, đại lý KIA cử cán bộ tham gia đào tạo về kỹ năng pha chỉnh màu sơn tại CN Long Biên nhằm nâng cao tay nghề của nhân viên xưởng.

Hi vọng rằng, với những nỗ lực không ngừng trong phát triển đội ngũ lao động, đại lý KIA sẽ ngày càng phát triển vượt bậc.