Cơ hội để trở thành triệu phú với ESOP

Năm 2008, tình cờ đọc được bài báo trên trang diễn đàn HR Club – “Thưởng cổ phần – Mô hình của REE, Kinh Đô và Gas Sài Gòn”, trong đầu tôi chợt thoáng có ý nghĩ “bao giờ Công ty mình đang làm mà cũng được nhỉ ? chẹp, chẹp !!!”

Năm 2008, tình cờ đọc được bài báo trên trang diễn đàn HR Club – “Thưởng cổ phần – Mô hình của REE, Kinh Đô và Gas Sài Gòn”, trong đầu tôi chợt thoáng có ý nghĩ “bao giờ Công ty mình đang làm mà cũng được nhỉ ? chẹp, chẹp !!!” và kèm theo ý nghĩ đó là vài kế hoạch mua sắm chợt nảy đến.

Trong lần khảo sát ý kiến CBNV của văn phòng  khối bất động sản năm 2010, khi hỏi về kế hoạch làm việc thời gian tới cũng như đề xuất các giải pháp cho Công ty để thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực hơn, gắn bó với Công ty lâu dài, tôi ghi nhận được ý kiến của một vài Cán bộ nhân viên có nguyện vọng “được tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông của Công ty”. Và một lần nữa tôi lại nhớ đến bài báo đã đọc năm 2008 kể trên.

Sau nhiều năm tháng tìm tòi, xây dựng và với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban điều hành Gami, tháng 10 năm 2010, Chương trình ESOP của Gami chính thức được phổ biến rộng rãi đến đội ngũ làm NLHT và TCKT- những người chịu trách nhiệm phổ biến và truyền thông ESOP đến CBNV trong toàn Gami. Và tại Khối Gami bất động sản, ESOP bắt đầu khởi động với chương trình đầu tiên là ESOP 2009.

ESOP là Quỹ cổ phiếu dành cho CBNV có thành tích, đóng góp xây dựng Công ty (Employee Stock Ownership Plan), được hình thành từ sự chia sẻ quyền lợi của các cổ đông hiện hữu dành cho CBNV đang làm việc, dựa trên nguồn lợi nhuận sau thuế hoặc nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty và do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Đối với CBNV, để có cơ hội được tham gia chương trình ESOP, bên cạnh các tiêu chí phân cấp cán bộ hoặc số năm đã công tác tại Gami, mỗi CBVN phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm và có “Đơn đăng ký tham gia chương trình ESOP”, kèm theo “Chương trình hành động cá nhân” trong 2-3 năm, cam kết đạt được mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động của Công ty và bộ phận.  Với việc sở hữu cổ phiếu từ quỹ ESOP, chúng ta có cơ hội được tăng thu thập qua nguồn cổ tức được hưởng/số cổ phiếu ESOP được trao và cao hơn nữa đó là sự ghi nhận của Ban lãnh đạo Công ty đối với các thành tích mà chúng ta đã đóng góp cũng như sự tin tưởng của Ban lãnh đạo khi tạo điều kiện cho mỗi CBNV được sở hữu cổ phần, trở thành cổ đông của Công ty.

Bản thân tôi thấy rất vui vì với ESOP , những người làm nhân sự như tôi lại có thêm một cái “phao” trợ giúp cho công việc của mình.

Một năm sắp qua đi với bao công việc, kế hoạch đang còn dang dở và phải tăng tốc. Riêng đối với tôi, năm 2010 có ý nghĩa đặc biệt bởi vì tôi cũng vinh dự được chọn là một trong 36 thành viên của chương trình ESOP 2009 của khối bất động sản. Và tôi hy vọng trong các năm tới, Gami nói chung và Gamiland nói riêng sẽ có nhiều chương trình ESOP tiếp nối để mang cơ hội đến cho các đồng nghiệp chưa được trở thành thành viên của ESOP hiện nay.