AVIS Việt Nam TIiếp tục trên con đường phát triển

Tiếp tục quá trình phát triển, Avis Việt Nam liên tục mở rộng thị trường, khách hàng và các dịch vụ do đơn vị cung cấp.

Avis Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng từ các công ty và tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam như Coca Cola, FPT, ADMS, FCV. Trong tháng 8 và tháng 09/2017, Avis Việt Nam đã triển khai việc giao xe cho các đơn vị trên theo lịch trình hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên. Cụ thể, đối với Coca Cola, Avis Việt Nam đã chuyển giao năm xe qua bốn đợt vào ngày 17/08, 21/08, 01/09 và 11/09; hoàn thiện bàn giao một xecho ADMS vào ngày 01/09, FPT ngày 09/09, FCV một xe vào ngày 20/09.

Avis Việt Nam sẽ luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng ngày càng nhiều giá trị tối ưu cùng sự chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ.