VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ GAMI

I. THÔNG TIN CHUNG:

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quản trị GAMI (Viện GAMI) là đơn vị trực thuộc GAMI Group, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập số 1144/QĐ-LHH ngày 27 tháng 8 năm 2009.

Tên tiếng Anh: Gami Research and Management Institute

Trụ sở chính: 11 Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội.

Tên viết tắt tiếng Anh: GAMI INSTITUTE

Viện GAMI là tổ chức khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Chức năng và nhiệm vụ của Viện GAMI:

- Nghiên cứu phát triển về quản trị doanh nghiệp, chiến lược và công cụ quản trị; ứng dụng lý luận quản lý; những mô hình chiến lược phát triển, quản trị hiện đại của các doanh nghiệp điển hình trong nước và ngoài nước vào tổ chức kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

- Dịch vụ Khoa học – công nghệ:

+ Đánh giá nguồn nhân lực và năng lực quản trị, định giá doanh nghiệp.

+ Tham gia liên kết đào tạo và xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng ngắn hạn về khoa học quản lý.

+ Tư vấn, phản biện, thẩm định, chuyển giao công nghệ thông tin, hội nghị, hội thảo, xây dựng ngân hàng dữ liệu thuộc lĩnh vực khoa học quản lý.

-  Hợp tác liên kết với các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của Pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam.

Tầm nhìn:

• Giá trị cốt lõi:   Say mê – Chất lượng – Phục vụ

• Sứ mệnh then chốt:  Cung cấp những nhà quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp tài ba và hệ thống lý thuyết quản trị phù hợp với Việt Nam

Mục tiêu chiến lược: Phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu quốc gia trong việc cung cấp các nhà lãnh đạo và tư tưởng quản trị theo mô hình hài hòa Đông – Tây.

Đối tác chiến lược: Các trường Đại học như ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà nội, ĐH Thương mại,…Các viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và trao đổi cán bộ như trường Quản trị Kinh doanh Nanyang, Haas, Berkeley...

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH:

1. Chương trình  “LÀM VIỆC HIỆU QUẢ”

Đây là chương trình đào tạo đặc biệt về kỹ năng làm việc cho nhân viên trong các tổ chức. Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên được trang bị những tư duy và kiến thức có tính chuẩn mực toàn cầu và tính thực tiễn cao nhất để trở thành một nhân viên hiệu quả.

2. Chương trình  “NHÀ QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ”

Một chương trình dành riêng cho học viên là các quản lý cấp trung, những kiến thức cập nhật của các lĩnh vực quản trị; Cách tư duy tổng hợp và toàn diện khi giải quyết vấn đề và ra các quyết định kinh doanh; Các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu; Các giải pháp vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Nhà quả trị hiệu quả là khóa học được thế kế sử dụng các tình huống và phương pháp đào tạo hiệu quả của GMS (Hài hòa Đông - Tây).

3. Chương trình “NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ”

Chương trình đặc biệt về quản trị và năng lực lãnh đạo nhằm đào tạo cho các nhà quản lý cao cấp trong doanh nghiệp. Đây là chương trình Mini-MBA cô đọng, trang bị cho bạn những kiến thức cốt lõi về quản trị dựa trên nền tảng hệ thống quản trị GMS (Hài hòa Đông - Tây). Cơ hội gặp gỡ và đối thoại với những CEO thành công tại Việt Nam.

Ngoài ra, Viện đào tạo Gami còn cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng khác như:

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO bao gồm:

 • Mô hình lãnh đạo
 • Trí tuệ cảm xúc
 • Tư duy sáng tạo
 • Kỹ năng đàm phán
 • Rèn luyện cá nhân
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Đạo kinh doanh
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên
 • Kỹ năng học tập
 • Kỹ năng động viên nhân viên

 

KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH bao gồm:

 • Mô hình kinh doanh
 • Chiến lược và thực thi chiến lược
 • KPI (Key Performance Index - Chỉ tiêu hiệu quả công việc chính)
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý Nhân sự
 • Quản lý Tài chính
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Rủi ro
 • Tôn tử Binh pháp và ứng dụng trong kinh doanh
 • Văn hóa Doanh nghiệp