Quỹ học bổng Gami được trao cho con em của các Cán bộ nhân viên Gami đạt học sinh giỏi vào dịp Tết trung thu h...