Từ ngày 01/8 đến ngày 31/8, Phòng dịch vụ - Công ty An Dân đã tổ chức chương trình “Khuyến mại...