Xuất phát từ tâm huyết của một người thiết tha yêu văn hóa Việt Nam, mong muốn tạo dựng những giá trị mới dựa tr...
Ngày 30/11, bà Trần Thị Tuyến - giám đốc công ty An Hòa Phát cùng toàn thể cán bộ nh...
Nhằm hưởng ứng chiến dịch phát động phòng cháy chữa cháy T12/2017. Ngày 05/12 vừa qua, Công ty An Hưng đ...
Ngày 04/12 , BLĐ An Hưng đã có cuộc họp với bộ phận quản lý XDV nhằm đánh giá tình hình hoạt...
(28/09/2017)