Trong 2 ngày 7 và 8/1, Gami Group đã tổ chức họp chuẩn bị cho chương trình tổng kết năm sẽ diễn ra vào ngày...
10 tháng đầu năm 2009, với những cố gắng vượt bậc, Gami Group đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận cả trong hoạt động sản...
Sáng ngày 24/10, Lễ kỷ niệm sinh nhật Gami 16 tuổi đã diễn ra tại Hội trường tầng 7, trụ sở Công ty Cổ phần tập đo...
Tại trụ sở văn phòng Gami, hoa, băng rôn, cờ, chong chóng… đã được chăng ngay từ cổng ra vào. Hình...
(03/08/2009)