Ngày 14/01 vừa qua, CBNV Tập đoàn Gami đã tụ họp tại Trụ sở 11 Phạm Hùng để tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh...
Hà nội, ngày 3 tháng 01 năm 2011 Các đồng nghiệp Gami quý mến,
Trong chương trình tham quan học hỏi của Ban lãnh đạo BĐS do anh Dzũng Chủ tịch dẫn đầu, chúng tôi đã chọn...
Năm 2008, tình cờ đọc được bài báo trên trang diễn đàn HR Club – “Thưởng cổ phần - Mô hình...

Các tin khác