10 tháng đầu năm 2009, với những cố gắng vượt bậc, Gami Group đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận cả trong hoạt động sản...
Sáng ngày 24/10, Lễ kỷ niệm sinh nhật Gami 16 tuổi đã diễn ra tại Hội trường tầng 7, trụ sở Công ty Cổ phần tập đo...
Tại trụ sở văn phòng Gami, hoa, băng rôn, cờ, chong chóng… đã được chăng ngay từ cổng ra vào. Hình...
Ngày 13/10, tại trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Gami, số 11 – đường Phạm Hùng đã diễn ra cuộc họp giao ban h...

Các tin khác

(03/08/2009)