Hà nội, ngày 3 tháng 01 năm 2011 Các đồng nghiệp Gami quý mến,
Trong chương trình tham quan học hỏi của Ban lãnh đạo BĐS do anh Dzũng Chủ tịch dẫn đầu, chúng tôi đã chọn...
Năm 2008, tình cờ đọc được bài báo trên trang diễn đàn HR Club – “Thưởng cổ phần - Mô hình...
Giống như quy luật của một đời người, mỗi năm thêm một tuổi, là thêm rất nhiều những nỗ lực mới. Đến hẹn lại lên, mười bảy...