Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quản trị GAMI (Viện GAMI) là đơn vị trực thuộc GAMI Group, do Liên hiệp các Hội...
Trong hai ngày 7-8/7 vừa qua, Hội nghị HDH mở rộng 2010 đã được tổ chức thành công tại khu Resort Asean. Đây l...
Tuần lễ “Mercedes Fascination Motorshow” bắt đầu diễn ra từ ngày 22/5 tại showroom An Du đã thu hút sự tham gia của...
Sáng ngày 4/5/2010, công ty Ford An Đô thuộc Tập đoàn Gami đã tổ chức thành công Lễ bàn...