Cuối năm ngoái, Keppel Land, chẳng hạn, đã liên doanh với khối Gami Bất động sản (Gami Group) đầu tư dự án Hà Nội...
Thư chúc tết của TGĐ Gami Group
Hồi cuối tháng 10.2013, Keppel Land (Singapore), đã nhận được giấy phép đầu tư vào dự án Khu Đô thị H...
(13/09/2013)