Tháng 6 là thời điểm cuối cùng của việc triển khai kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014, đánh dấu những thành tựu...
Trong tháng 5 nhiều sự kiện đã diễn ra sôi nổi ở các Đơn vị trên toàn Gami.
 Sau một thời gian triển khai Chương trình thi đua trên toàn GG, bước đầu đã thu được kết quả tốt đẹp.
Tiếp nối không khí của những tháng đầu năm, các đơn vị trên khắp Gami vẫn sôi nổi trong các hoạt động...
(13/09/2013)