Hồi cuối tháng 10.2013, Keppel Land (Singapore), đã nhận được giấy phép đầu tư vào dự án Khu Đô thị H...
Tác động của suy giảm kinh tế đã khiến thị trường bất động sản chững lại, song không vì thế mà lĩnh vực này...
Ngày 24/10/2013, Lễ Kỷ niệm sinh nhật Gami Group 20 tuổi đã diễn ra tại nhà hàng Aquaria. Buổi lễ đã diễn ra trong...
(13/09/2013)