Ngày 24/6 vừa qua, hội nghị S3.2 đã được tổ chức tại hội trường tầng 7, trụ sở 11 Phạm Hùng. Tham...
Ngày 29 và 30/07 vừa qua, hội nghị Hội đồng Điều hành mở rộng (HDH-MR) 2011 đã được tổ chức thành công tại...
Sáng ngày 05/01/2013, trong tháng cuối năm Nhâm Thìn, Hội nghị S123 năm 2013 đã được diễn ra tại tầng 7 với...
Lễ Tổng kết 2012 - Phát động thi đua chào mừng 20 năm thành lập Gami Group
(10/05/2012)