Sáng ngày 29/9/2017 tại văn phòng dự án Khu đô thị Thủy Tú, Ông Nguyễn Minh Tú - Phó TGĐ...
Tháng 9, Chi nhánh tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng tạo điểm nhấn phục vụ kinh doanh như  tô...
Ngày 27 và 29/09, chương trình tuyển chọn diễn viên lần 2 phục vụ các show diễn tại dự án "Ấn tượng Hội An"...
Tiếp tục quá trình phát triển, Avis Việt Nam liên tục mở rộng thị trường, khách hàng và các...