Trong  hai buổi làm việc ngày 19 và 21/9, Chủ tịch Gami Land lần lượt chủ trì các cuộc họp trình b...
Ngày 18/9, Ông Vũ Nhật Lâm – Tổng Giám đốc Gami Group đã chủ trì cuộc họp với Ban lãnh đạo Khối...
Tuần qua, toàn thể các công ty thành viên trực thuộc Gami Group đã bắt đầu ngày đi làm đầu ti...
Sáng ngày 14/01/2017, Ban điều hành Gami Group đã tổ chức Hội nghị chiến lược S123 năm 2017 tại Star Galaxy, 87 Lá...