Ngày 13/10 vừa qua, BP. Marketing An Hưng đã tham gia cuộc họp Marketing Thaco nhằm đánh giá thực trạng, hoạt động...
Ngày 06/10 vừa qua, BP.quản lý KD và Marketing An Hưng đã tham gia cuộc họp Thaco khu vực Bắc Bộ nhằm đánh gi...
Ngày 25/10, team kinh doanh AVIS Hà Nội đã có buổi đấu thầu cung cấp 12 xe ô tô từ 22 đến 45 chỗ với cô...
Ngày 24/10/2017, phòng điều hành AVIS Hà Nội và công ty Edenred đã có buổi gặp gỡ, trao đổi về...

Các tin khác

(05/10/2017)