Chuẩn bị cho chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An, Gami Theme Park tổ chức casting diễn viên quy mô lớn. Cá...
Ngày 19/10 vừa qua, BLĐ An Hưng cùng CBNV XDV đã có buổi tổng kết, kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và kế...
Ngày 13/10 vừa qua, BP. Marketing An Hưng đã tham gia cuộc họp Marketing Thaco nhằm đánh giá thực trạng, hoạt động...
Ngày 06/10 vừa qua, BP.quản lý KD và Marketing An Hưng đã tham gia cuộc họp Thaco khu vực Bắc Bộ nhằm đánh gi...

Các tin khác

(05/10/2017)