“Thế giới quanh ta luôn thay đổi một cách chóng mặt. Nếu ta đi chậm đồng nghĩa với đang đứng im nếu chúng ta đứng im...
Trong buổi Chung kết Sao Mai Gami cho phép thay đổi bài hát đã tham dự Sơ khảo; Điểm ưu tiên các bà...