Trong ba ngày từ 7-9/5/2018, đoàn đại biểu của Avis Việt Nam gồm 5 thành viên, do Bà Trần Thị Tố Dung – Tổng...
9 hợp đồng xe được ký trong chương trình lái thử là thành tích nổi bật mà Kia An Hưng đạt được trong...
Với mục đích tăng thêm ưu đãi cho Khách hàng, nhân dịp Kỷ niệm Giải Phóng Sài Gòn 30/4 v...
Ngày 21,22/4, An Du Hải Phòng tổ chức chương trình trưng bày lái thử và sửa chữa lưu động tại Hạ Long với...