Nhằm phục vụ chương trình biểu diễn tại công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, các đạo diễn đến từ...
Trong  hai buổi làm việc ngày 19 và 21/9, Chủ tịch Gami Land lần lượt chủ trì các cuộc họp trình b...
Ngày 18/9, Ông Vũ Nhật Lâm – Tổng Giám đốc Gami Group đã chủ trì cuộc họp với Ban lãnh đạo Khối...
Tuần qua, toàn thể các công ty thành viên trực thuộc Gami Group đã bắt đầu ngày đi làm đầu ti...

Các tin khác