Ngày 6/6, chuỗi bài giảng trong chương trình đào tạo “Học để trở thành Nhà Quản lý” đ...
Người quản lý giỏi không nhất thiết là người giỏi nhất mà là người hỗ trợ tốt nhất cho đồng đội… 
Từ ngày 10/5 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu &Đào tạo Quản trị GAMI thuộc GAMI Group phát động cuộc thi viết về...
Ngày 17/9, tại 11 Phạm Hùng đã diễn ra buổi phổ biến về Quy chế và Quy trình đào tạo GG do ông Nguyễn...

Các tin khác