Ngay sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản, tập đoàn Daimler đã hỗ trợ quốc gia này 2 triệu...