Nắm bắt được tình hình, xu thế thị trường với sự phát triển và bùng nổ của việc kinh doanh nhượng quyền (mua các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam), từ năm 2007, Ban Lãnh đạo Gami quyết định thành lập Phòng Hợp tác phát triển với nhiệm vụ chính là tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án mới.
Qua công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đàm phán với các đối tác nước ngoài. Năm 2009, đầu 2010 các công ty về lĩnh vực Pizza , Kem đã ra đời và hoạt động trong lĩnh vực làm nhượng quyền cho các hãng thức ăn nhanh, nổi tiếng trên Thế giới
Vào đúng sinh nhật lần thứ 16 của Gami (tháng 10/2009) Khối nhượng quyền đã được ra đời, đây là hướng đi mới quan trọng trong hoạt động kinh doanh 10 năm tới của Gami.