Tầm nhìn Gami:
     Gami Group phấn đấu trở thành tổ chức kinh tế hàng đầu trong những thị trường lựa chọn của mình, tạo môi trường học hỏi - năng động để mỗi thành viên có thể biến ước mơ về vật chất và tinh thần thành hiện thực thông qua việc làm hài lòng khách hàng, đối tác; thỏa mãn nhà đầu tư, xây dựng một tổ chức bền vững, góp phần phát triển nền kinh tế đất nước.

 • Các giá trị cốt lõi:

        Thiện chí – Trách nhiệm – Sáng tạo – Liêm chính

 • Sứ mệnh then chốt:

        Gami mong muốn góp phần hoàn thiện cuộc sống con người với tôn chỉ “Nhà ở và ô tô cho mỗi gia đình Việt Nam”.

 • Tương lai hướng đến:

- Nhiệm vụ then chốt: Trở thành tổ chức kinh tế hàng đầu Việt Nam.
- Mục tiêu 125: 01 tỷ USD tài sản; 02 tỷ USD doanh thu và 5000 cán bộ nhân viên vào năm 2018.
- Triết lý kinh doanh: “ Thiện chí là một tài sản và là sức mạnh duy nhất mà cạnh tranh không thể vượt qua hay đánh bại được”.
- One GAMI là chiến lược dài hạn của Ban điều hành Tập đoàn Gami bao gồm: 01 Đội ngũ - 01 Mục tiêu - 01 Kế hoạch, với chủ trương Đồng lòng để tạo nên sức mạnh.

 • Một đội ngũ

GAMI nỗ lực xây dựng một tổ chức đồng lòng, chia sẻ để mỗi thành viên có thể góp sức biến tầm nhìn của Gami trở thành hiện thực. 

 •  Một mục tiêu

Phấn đấu trở thành một tổ chức kinh tế tư nhân hàng đầu quốc gia, đứng vào top 1000 trong Forbes Global 2000

 • Một kế hoạch

5 Định hướng kinh doanh:
1. Dẫn đầu về kinh doanh ô tô và các dịch vụ kèm theo (Thị phần số 1; Dịch vụ - Sửa chữa ô tô tốt nhất);
2. Top 3 doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam;
3. Top 3 thị phần Fast Food;
4. Liên kết, hợp tác, sát nhập mở rộng hệ thống, gia tăng giá trị;
5. Tạo dựng thương hiệu GAMI.

5 Chương trình hỗ trợ:
1. Bảo tồn và phát triển Văn hóa mạnh;
2. Xây dựng và thực thi Chính sách nhân sự tốt, phát triển đội ngũ lãnh đạo nội bộ;
3.Tăng cường hiệu quả công tác quản trị nội bộ (ISO/KPI/ERP);
4. Nâng cao năng lực quản lý và năng suất lao động;
5. Xây dựng tổ chức minh bạch – khỏe mạnh.

 • Lộ trình mục tiêu One GAMI

 Đến 2011: Vượt khủng hoảng
 Đến 2015: Hoàn thiện - Cấu trúc phát triển
 Đến 2020: Đột phá – Vươn lên vị trí hàng đầu quốc gia về các lĩnh vực lựa chọn
 Đến 2025: Vươn xa – Nằm trong top 1000, Forbes Global 2000.
 
Hành vi mong đợi của GAMI

 • Gắn kết

 Đoàn kết, gắn bó với các thành viên trong tổ chức;
 Chia sẻ các giá trị Thiện chí – Trách nhiệm – Sáng tạo – Liêm chính;
 Hợp tác tạo thành những nhóm làm việc hiệu quả cao;
 Thực hiện bổn phận ân nghĩa và nhân ái trong từng hành vi ứng xử.

 • Am hiểu

 Nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu và mong muốn của khách hàng;
 Hiểu tường tận công việc của mình;
 Học hỏi, hành động, thử nghiệm và đổi mới liên tục;
 Lắng nghe, hiểu mình, hiểu người, xử thế hài hòa theo tư duy Âm – Dương.

 • Mê say

 Chủ động trong công việc;
 Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm thực hiện những việc phi thường;
 Đặt ra những mục tiêu hành động và luôn tiến tới đích cao hơn;
 Rèn luyện bản thân phát triển cân bằng: Trí tuệ; Thân thể; Tình cảm và tinh  thần.

 • In dấu

 Giữ gìn uy tín và thanh danh của công ty;
 Góp phần xây dựng Gami thành một tổ chức vững mạnh;
 Giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè hoàn thiện bản thân;
 Làm những việc có ích cho gia đình, xã hội.