Xây dựng Văn Hóa Mạnh trong Gami

Trong những năm gần đây, xuất phát từ những thay đổi trong tư duy và sự lớn mạnh nhanh chóng của nhiều doanh nghiệp mà vấn đề Văn hoá doanh nghiệp được đặt ra một cách gay gắt.

Trong những năm gần đây, xuất phát từ những thay đổi trong tư duy và sự lớn mạnh nhanh chóng của nhiều doanh nghiệp mà vấn đề Văn hoá doanh nghiệp được đặt ra một cách gay gắt. Mỗi doanh nghiệp hiện nay muốn tồn tại và phát triển không chỉ đơn thuần dựa vào những nguồn lực dồi dào về vật chất, tài chính; hơn bao giờ hết, Văn hoá đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong quá trình định vị, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp ngay trong lòng CBNV của mình và xa hơn là các đối tác, khách hàng thậm chí toàn xã hội.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của vấn đề này với sự phát triển chiến lược của tập đoàn, Ban lãnh đạo Gami Group đã và đang đẩy mạnh xây dựng Văn hoá doanh nghiệp mà người Gami vẫn quen gọi là Văn hoá mạnh (VHM) bằng nhiều hình thức. Từ đó, cuốn sách “Xây dựng Văn hoá mạnh trong Gami” đã ra đời. Cuốn sách là tuyển tập những bài viết đầy tâm huyết của chính những CBNV Gami Group nhằm chung tay vào phong trào tuyên truyền xây dựng Văn hoá mạnh chung toàn Gami. Nguồn tư liệu xuất bản khá phong phú gồm 3 nguồn: tham luận của học viên tham gia lớp học về xây dựng VHM trong Gami, các bài hồi ký và bản tin Nhịp sống được kết cấu theo 3 phần:

PHẦN  I:           VĂN HOÁ VÀ DOANH NGHIỆP

PHẦN II:           ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG VHM TỪ CÁC GÓC NHÌN

PHẦN III:          HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VHM TRONG GAMI

Sách dày 600 trang, được in Quý I- năm 2005 tại nhà xuất bản Thống kê, lưu hành nội bộ.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn