Tiến độ xây dựng dự án " Ấn tượng hội án"

Trong tuần vừa qua, nhà thầu FLC Faros tiếp tục thực hiện thi công 3 ca liên tục để bảo đảm tiến độ xây dựng đã cam kết.

* Hạng mục san nền và đường giao thông: đã tiến hành rải base, san gạt và lu lèn đoạn đường tới khán đài ngoài trời.

* Hạng mục cầu Gami Cẩm Nam:

- Đổ bê tông cọc khoan nhồi CT3-1, CT3-2. Đã hoàn thành 10/16 cọc.

- Lắp đặt cốt thép, ván khuôn, ống tôn tạo rỗng, cáp dự ứng lực, căng cáp dự ứng lực, đổ bê tông dầm bản 24m số 3, dầm bản 21m số 6,7,8. (12/35)

- Hoàn thành mố cầu số lượng 1/2 mố.

- Hoàn thành trụ cầu số lượng 1/6 trụ

* Hạng mục khán đài ngoài trời:

- Đổ bê tông sàn tầng 1 và tiếp tục thi công cột tầng 2

* Hạng mục Cổng chính: Đào đất hố móng và lu lèn

Cũng trong tuần qua, ngày 20/9/2017, tổng giám đốc Khối Themepark - Chị Trần Thị Phương Lan cùng các cán bộ Quản lý dự án đã trực tiếp đến công trường vào ca đêm để kiểm tra công trình và đôn đốc nhà thầu thi công để kịp tiến độ đã đề ra. 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn