Kết quả các chương trình thi đua trong tháng 4 trên toàn Gami Group

 Sau một thời gian triển khai Chương trình thi đua trên toàn GG, bước đầu đã thu được kết quả tốt đẹp.

       Với mục đích khích lệ tinh thần thi đua của mỗi CBNV cũng như các Đơn vị nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Ban điều hành GG đã phát động Chương trình thi đua năm 2014 trên toàn Gami.

       Sau một thời gian triển khai Chương trình thi đua trên toàn GG, bước đầu đã thu được kết quả tốt đẹp.

       Khối Gami Thương mại với hai chương trình rất sôi nổi là: Thi đua bán hàng giỏi và Thi đua kinh doanh xưởng. Trong tuần vừa qua Ban thi đua GTM đã tổng hợp kết quả thi đua tháng 4 và bình bầu cá nhân, đơn vị đạt giải theo tiêu chí đã đề ra.

       Về kinh doanh xưởng, với kết quả đạt được lên tới 157% so với kế hoạch của tháng, xưởng dịch vụ của hãng Mercedes Benz HP đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu và đạt giải thưởng tháng.

Toàn cảnh xưởng dịch vụ Mercedes - Benz

Các công nhân xưởng hăng say làm việc.

 

        Bên cạnh đó, trong tháng qua, các đơn vị khối GTM cũng thể hiện được sự bứt phá của mình. Hàng loạt các đại lý đã đạt kết quả kinh doanh vượt mức so với kế hoạch đặt ra. Như xưởng Mercedes Benz HN (hoàn thành 112%), Mercedes Benz ĐN (hoàn thành 155%), Xưởng Mitsubishi (112%). Đây là một kết quả đáng mừng cho tình hình kinh doanh xưởng trên toàn GTM.

        Song song với các hoạt động xưởng, khối kinh doanh cũng đẩy mạnh phong trào thi đua. Trong tháng 4, toàn khối GTM đã chọn ra 3 nhân viên kinh doanh xuất sắc đó là:

        Anh Nguyễn Hoàng Đại – Mercedes Benz HN – hoàn thành 300% so với kế hoạch đặt ra.

       Chị Ngô Minh Thục Quyên – Mercedes Benz ĐN – Hoàn thành 300% so với kế hoạch đặt ra

       Anh Lê Trường Sơn – Avis HN – Hoàn thành 295 % so với kế hoạch đặt ra.

       Không chỉ có khối GTM, Khối GF cũng rất sôi động trong phong trào thi đua nhân viên giỏi. Sau 3 tháng chọn lọc, GF đã chọn ra 3 bạn nhân viên xuất sắc nhất trong quý 1. Đó là:

Bạn Nguyễn Thành Trung

Bạn Nguyễn Nhật Phương

Bạn Nguyễn Hoàng Gia Bảo

         Không khí thi đua sản xuất kinh doanh đang diễn ra vô cùng sôi động trên toàn Gami Group. Chúc cho những Gamian sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được nhiều kết quả khả quan hơn nữa trong thời gian tới.

        Chúc cho Gami ngày càng phát triển thịnh vượng!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn