Hội nghị S123 năm 2016

Ngày 21/01/2016, đã diễn ra Hội nghị chiến lược S123 Gami năm 2016 tại 11 Phạm Hùng, Hà Nội. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Gami Group, Ban Tổng giám đốc Gami Group, và hơn 70 cán bộ cấp quản lý các đơn vị trực thuộc Gami.

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và đề ra định hướng chiến lược cho năm 2016.

Đại diện các Khối đã bài phát biểu kết quả hoạt động năm 2015 và đề ra kế hoạch cho năm 2016 đồng thời cam kết sẽ có những hành động cụ thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành được mục tiêu đề ra.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch HDQT cũng đã có bài phát biểu định hướng hoạt động của Gami trong năm 2016 và tầm nhìn đến năm 2020. Chủ tịch nhấn mạnh các Đơn vị nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2016 và chỉ đạo các nhiệm vụ chiến lược cần phải thực hiện.

Quyết tâm xây dựng một Gami theo tinh thần: “Liên tục đổi mới – Bứt phá thành công”.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn