Hội nghị HDH mở rộng 2015

Ngày 20/07/2015, tại Tuần Châu, Hạ Long, hội nghị HDH mở rộng đã diễn ra thành công với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Tiến Dzũng, Ban điều hành Gami Group cùng các Tổng giám đốc/ Giám đốc các khối đơn vị.

Hội nghị HDH mở rộng là hội nghị thường niên của Gami Group với mục đích sơ kết các hoạt động trong 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm. Năm nay, hội nghị được tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long vào ngày 20/7.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh của các khối và đơn vị.  Trong 6 tháng đầu năm 2015, bằng sự nỗ lực hết mình, toàn Gami Group đã dành được những kết quả đáng khích lệ.

Gami thương mại đã hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận tăng 475% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm và vượt 191% so với cùng kỳ năm 2014.

Cùng với những thành công của Gami thương mại, Gami bất động sản cũng đã đưa ra những triển vọng trong kinh doanh với những dự án mới tại Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Hội An…

Đặc biệt, Hội nghị còn có sự tham dự của Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu ông Đào Hồng Tuyển. Tại Hội nghị ông đã chia sẻ với các cán bộ Gami về những kinh nghiệm quản lý kinh doanh hiệu quả, những câu chuyện thực tế giúp cho các thành viên Gami hiểu rằng cần phải cố gắng quản lý sâu sát công việc, giảm chi phí tăng lợi nhuận.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch HĐQT đã có những chỉ đạo đến các đơn vị thành viên phát huy những thành quả đã đạt được và nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng cuối năm. Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm, Gami Group cần tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý tập trung trong đó bao gồm:

Tài chính tập trung: nhằm điều tiết dòng tiền và kiểm soát tài chính; kỳ vọng tỷ lệ EBITDA và lợi nhuận trên doanh thu tăng lên 20%; xây dựng lộ trình tài chính dài hạn, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tăng quy mô tài sản.

Quản lý kinh doanh tập trung với 3 nhiệm vụ: theo sát kế hoạch Kinh doanh của Đơn vị để có cảnh báo và điều tiết kịp thời; phối hợp với tài chính để nâng cao hiệu quả kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Quản trị nội bộ về nhân sự, văn hóa:

+ Nhân sự: điều hành nhân sự tập trung; đánh giá nhân sự gắn với hiệu quả công việc; hiệu chỉnh chính sách ban hành.

+ Văn hóa: duy trì các hoạt động văn hóa mạnh, gắn kết CBNV trong Gami; tăng cường hoạt động cộng đồng, giao lưu liên kết với các đơn vị trong và ngoài hệ thống.

Các thành viên hội nghị đã nhất trí, đồng lòng chung sức phát triển nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2015.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn