Ban lãnh đạo An Hưng họp xưởng dịch vụ đánh giá hoạt động SXKD T11

Ngày 04/12 , BLĐ An Hưng đã có cuộc họp với bộ phận quản lý XDV nhằm đánh giá tình hình hoạt động XDV tháng 11 và triển khai các hoạt động chiến dịch T12 của xưởng. 

Trong cuộc họp Giám đốc đã chỉ đạo rất rõ công việc cần phải triển khai nhằm nâng cao lượng khách hàng vào xưởng và hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn