Là Công ty thành viên của Gami Group. Được thành lập tháng 12 năm 2008 trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm trong quản lý điều hành và hội tụ được một đội ngũ lãnh đạo cùng CBNV chuyên nghiệp, sáng tạo, đầy nhiệt huyết. Gami bất động sản đã không ngừng khai thác phát triển dự án công trình xây dựng các khu đô thị mới trên khắp mọi miền đất nước.

Với nền tảng là hệ thống các Công ty đã đi vào hoạt động ổn định và không ngừng phát triển, Gami bất động sản được kế thừa nhiều thành tựu đáng kể, bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút ra rằng mỗi doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển được khi nó tạo ra các giá trị hữu ích cho khách hàng, xã hội và chính các thành viên trong doanh nghiệp. Gami bất động sản đang ngày đêm theo đuổi lợi ích của mình thông qua việc cung cấp cho khách hàng, đối tác những giá trị phù hợp với lợi ích của họ. Sứ mệnh của Gami Group nói chung và Gami Bất động sản nói riêng là góp phần hoàn thiện cuộc sống con người với tôn chỉ “ Nhà ở và ô tô cho mỗi gia đình Việt Nam. Để đạt được mong muốn này, mỗi đơn vị, cá nhân trong tổ chức đang không ngừng xây dựng một môi trường làm việc thiện chí, tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, được tự do thể hiện và sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất cũng như luôn hiểu rõ và tâm niệm rằng: Thiện chí là một tài sản quý giá và là sức mạnh duy nhất mà cạnh tranh không thể vượt qua hay đánh bại được.

Với mục tiêu đó, Gami Bất động sản đang nỗ lực hết mình để trở thành Công ty dẫn đầu trong thị trường đã lựa chọn.