1.      DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI TRẦN HƯNG ĐẠO - TP. THÁI BÌNH