Dự án khu đô thị cảng Ngọc Châu là một trong các dự án trọng điểm của Gami land, đây là dự án của sự hợp tác giữa hai tập đoàn Gami và Tuần Châu sự thành công của dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng nó thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài của lãnh đạo hai tập đoàn, và hơn thế nữa là thể hiện sự thiện trí trong hợp tác kinh doanh giữa Gami và Tuần Châu.