Trong lĩnh vực ô tô Gami là tổ hợp hàng đầu Việt nam về đại lý kinh doanh Ô tô và dịch vụ sau bán hàng: sửa chữa, bảo hành, bảo hiểm, v.v.