Diện tích đất sử dụng : 59,5 ha Tổng mức đầu tư : 250 triệu USD Vị trí: