Một tổ chức muốn tồn tại và phát triển bền vững bên cạnh các yếu tố cơ bản như thiết kế chiến lược, xây dựng ngân sách hoạt động thì vai trò tổ chức nguồn nhân lực là không thể thiếu. Giá trị gia tăng của doanh nghiệp càng cao thì lợi nhuận càng lớn, muốn có giá trị gia tăng lớn thì phải dựa vào chất lượng và kết quả nguồn nhân lực.
Xác định rõ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực, Gami Group luôn dành những điều kiện tốt nhất cho người lao động dựa trên các giá trị cốt lõi của tổ chức. Với mong muốn Người lao động tại Gami Group luôn được hưởng các chế độ chính sách và đãi ngộ xứng đáng với công việc và thành tích đạt được, chính vì vậy từ nhiều năm nay Gami luôn dày công tâm huyết xây dựng và áp dụng “Chính sách nhân sự - Gami Group” thiết thực là kim chỉ nam trong mọi hoạt động và là chất keo kết dính giữa người lao động với tổ chức để tìm được những con người phù hợp. Đặt trọng tâm là “Chăm sóc nhân viên để Chăm sóc khách hàng” Gami đã xây dựng và triển khai những chương trình thiết thực, tổng thể như:

 -    Nâng cao công tác Tuyển dụng: để không bỏ lỡ những ứng viên phù hợp.

 -    Xây dựng Chương trình Hội nhập: nhằm định hướng cho CBNV thấy rõ quá trình làm việc và cơ hội thăng tiến.

 -    Hoàn thiện công tác Đào tạo: lập kế hoạch đào tạo cho mỗi cá nhân để phát triển đội ngũ Cán bộ nguồn.

 -    Hoàn thiện Chính sách Đãi ngộ và Lương thưởng tích cực: nhằm tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động, trân trọng sự đóng góp của CBNV cho Gami, gắn bó giữa cá nhân và tổ chức.

 -     Xây dựng chương trình Văn hóa mạnh thiết thực, phù hợp để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đạt đến sự thấu hiểu và cam kết cùng hành động.

 -     Thực hiện chương trình đánh giá đến từng CBNV đảm bảo việc gắn kết giữa hiệu quả làm việc và quá trình đào tạo hướng đến sự phát triển bản thân.

 “Con người phù hợp là tài sản quý giá nhất” là một trong những nguyên lý quan trọng cho sự thành công bền vững của Gami Group, chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào rằng: Gami Group là một trong số ít doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam đã tạo ra được một môi trường tốt nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty; Thu hút nguồn lao động chất lượng cao, nâng cao hiệu quả hoạt động; Tạo nhiều cơ hội thăng tiến  cho CBNV để xây dựng quan hệ cùng chiến thắng giữa cá nhân và tổ chức.