Chúng tôi tin tưởng vào một sự nghiệp cao quý, xây dựng một tổ chức kinh tế hùng mạnh, góp sức xây dựng một nước Việt Nam hùng cường.
 
Các giá trị tổ chức:
 
      Sứ mệnh của GAMI là góp phần hoàn thiện cuộc sống con người với tôn chỉ: "Nhà ở và ô tô cho mỗi gia đình Việt Nam". Để đạt được mong muốn này, GAMI xây dựng một môi trường thiện chí, tín nhiệm, tôn trọng lẫn nhau, được tự do thể hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, được học hỏi, sáng tạo không ngừng và cần sự cam kết trung thực, liêm chính trong công việc, cuộc sống.
 

     Cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên các cấp đều chấp nhận những nguyên tắc này khi gia nhập Gia đình GAMI, đồng thời tuân thủ đúng những giá trị cốt lõi của Tổ chức GAMI:
 

* Thiện chí với tất cả các thành viên khác trong Gia đình Gami và với khách hàng, đối tác. Luôn tâm niệm rằng:
 

 “ Thiện chí là một tài sản quý giá và là một sức mạnh duy nhất mà cạnh tranh không thể vượt qua hay đánh bại được;
 

 Trách nhiệm cao nhất với công việc và hành vi cá nhân. Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;
 

 Sáng tạo trong công việc và coi đó là lẽ sống của người Gami;
 

 Liêm khiết trong công việc, Chính trực trong giao thiệp với khách hàng, đối tác và tất cả các thành viên Gami.